1. Ovdje ste:
 2. Svi poslovi širom svijeta
 3. Gigajob Bosna i Hercegovina
 4. Zaštita podtaka za poslodavce, potražioce posla i agente.
 
 

Privatnost

Kako mi štitimo Vašu privatnost za vrijeme korištenja Gigajob-a

Uvod

Mi, Netzmarkt Internetservice GmbH Co. KG, operativna kompanija ove web lokacije, želimo izraziti da nam je drago to što ste posjetili Gigajob i to što ste zainteresovani za naše internet usluge. Zaštita i sigurnost podataka su važni za nas; stoga smo posebno zainteresovani da zaštitimo Vaše lične podatke.

Mi štitimo Vaše lične podatke po osnovi postojećih Njemačkih zakona kao što su: Federalni Zakon o zaštiti podataka, Zakon o uslugama za informacije, Zakon o komunikativnim uslugama i Zakon o zaštiti tele-usluga.

Ova izjava o Zaštiti podataka izjavljuje koje vrste podataka mi sakupljamo tokom Vaše posjete našem sajtu i kako se koristi. Naša Deklaracija o zaštiti podataka se odnosi isključivo na naše web stane a ne za web strane trećeg lica; čak i u slučaju da mi dajemo linkove na strane trećeg lica na našem web sajtu.

Mi ćemo od vas tražiti veoma jasan dogovor, ako nam vaši podaci budu bili potrebni za bilo koju posebnu svrhu. Vi uvijek možete opozvati dogovor; u smislu našeg budućeg korišćenja vaših podataka.

Mi tretiramo Vaše lične podatke koje ste nam povjerili sa najvećom mogućom pažnjom.

Nadamo se da Vam gore navedene informacije dozvoljavaju da nam date u poverenje Vaše lične podatke; koje sakupljamo kad god koristite naše usluge.


Prijavite podatke
U osnovi Vi možete koristiti naš websajt bez da sačuvate bilo kakvu informaciju o sebi koju smo ranije spomenuli. Kada koristite naše usluge određeni podaci se automatski sačuvaju u našim “prijava fajlovima” kao što su: protokoli web strana kojima je pristupljeno na našem websajtu, tehnički detalji; kao što su datum i vrijeme; IP adresa Vašeg kompjutera, URL učitane web strane, ime pretraživača korišćenog za pristup, jedinice prenesenih bajtova, greške u prijenosima, itd.
Kolačići
Kolačići su fajlovi koji su sačuvani na fisknom disku Vašeg kompjutera i omogućavaju lako funkcionisanje Vaših internet web strana. Mi koristimo kolačiće jer oni omogućavaju da se izbjegne ponovni ulazak potrebne baze podataka.

Vi možete odlučiti da li želite sačuvati "kolačiće" ili ne i podesiti Vaš web pretraživač u skaldu sa Vašom potrebom. Međutim, u nekim posebnim slučajevima ne možete koristiti određene službe a da ne aktivirate "kolačiće" u Vašem pretraživaču.
Unos Vaših podataka
Za određene web stranice i usluge, može biti potrebno da date Vaše ime i slične lične informacije kao što su: Vaša poštanska adresa, starosna dob ili detalji Vaše kreditne kartice. Ako nam je potrebna takva informacija kako bismo sproveli svoje usluge, ili za prenos podataka, mi ćemo Vas o istom informisati unapred. U tom slučaju, na istoj web strani, će Vam se jasno prikazati kao link ili kao iskačući meni, obavještenje u crnim masnim slovima. Tamo ćete naći informacije o tome kako mi procesiramo i koristimo Vaše lične informacije. Takođe sadrži pravila i regulacije koje se odnose na podjelu Vaših ličnih informacija sa trećim licem(ima).
Podaci iz naše komunikacije sa Vama
Ako nam pošaljete mejl ili poruku, mi te poruke čuvamo da bi mogli obraditi Vaša pitanja, kako bismo odgovorili na njih; takođe da bismo unaprijedili naše usluge.
Prenos podataka trećim licima
Mi prenosimo vaše lične informacije trćem licu samo ako to ispunjava jedan ili više od ovih uslova:
 1. U slučaju da ste nam vi dali dozvolu za taj prijenos
 2. Ukoliko je prijenos podataka neophodan za korištenje naših usluga
 3. Ukoliko želite koristiti usluge nezavisnog biznis partnera
 4. Ukoliko morate ispuniti zakonitu obavezu
 5. Ukoliko policija ili autoriteti kriminalnog suda imaju potrebu za vašim ličnim podacima u svrhu ispunjenja njihovih zakonskih dužnosti

Vi uvijek, u bilo koje vrijeme, možete opozvati ranije napravljeni sporazum.

Nama je dozvoljeno da trećem licu prenesemo i objavimo podatke koji nisu ličnog karaktera, kao što su: broj korisnika našeg portala, broj klikova koji se odnosi na javnu poruku prodajnog karaktera i slične informacije. Ova vrsta podataka ne razotkriva identitet pojedinca.
Korištenje ličnih podataka
Mi procesiramo/ obrađujemo lične podatke samo za neophodne potrebe. U dodatku, mi koristimo Vaše informacije za slijedeće svrhe:
 • za pripremu naših proizvoda i usluga uključujući pojedinačne sadržaje i javne poruke
 • za testove, istraživanje i analizu kako bismo održali, zaštitili i unaprijedili stabilnost i performansu naših usluga
 • za kontrolu i unapređenje tehničkog funkcionisanja naše mreže
 • za razvoj novih usluga
U odgovarajućem vodiču za pojedinačne usluge za zaštitu podataka možete dobiti dodatne informacije o tome kako mi procesiramo lične informacije .

Mi procesiramo lične informacije na našim serverima u Nemačkoj i drugim zemljama. U puno slučajeva, mi procesiramo lične informacije na serverima van vaše zemlje.
Zaštita ličnih podataka
Mi koristimo pogodne mjere obezbjeđenja za zaštitu od neautorizovanih osoba tako da one ne mogu pristupiti ili izmijeniti, prenijeti ili obrisati Vaše lične podatke. Ove mjere uključuju, između ostalog, testove u okviru organizacije koji se odnose na pribavljanje podataka, skladištenje podataka i procesovanje podataka kao i posebne mere predostrožnosti za zaštitu od neautoritativnog pristupa sistemima u kojima mi skladištimo lične podatke naših korisnika.

U dodatku, pristup Vašim ličnim podatcima je ograničen za naše zaposlene, preduzetnicima, asistentima i našim predstavnicima koji ih koriste za razvitak i unapređenje naših usluga i biznisa. Ove osobe su legalno obavezne na dužnost povjerljivosti; ako gore navedene osobe to ne slijede, one se suočavaju sa posljedicama kao što su: otpuštanje sa posla, uključujući zakonite sankcije vezane za zaposlenje što takođe povlači za sobom i istragu o kriminalnom postupku.
Integritet Podataka
Netzmarkt procesira/obrađuje lične informacije samo za neophodne potrebe, u skladu sa postojećim Zakonima za Zaštitu Informacija i/ ili Deklaracijom za Zaštitu Informacija koji su primjenljivi za određene usluge. Mi testiramo našu praksu prikupljanja informacija, skladištenja informacija i obrade informacija kako bismo garantovali to da mi sakupljamo lične podatke koji su nam potrebni kako bismo održali i unaprijedili naše usluge. Mi preuzimamo potrebne mere kako bismo garantovali da su lični podaci koje obrađujemo ispravni, potpuni i tekući, za šta se oslanjamo na naše korisnike od kojih se očekuje da redovno ažuriraju i/ili isprave njihove lične podatke.
Brisanje podataka
Ukoliko Vaši podaci nisu više potrebni, za gore navedene namjene, mi ih brišemo. Ovdje želimo da napomenemo i to da su pri svakom brisanju podaci prvobitno blokirani no isti su konačno obrisani kako bi spriječili brisanja načinjena greškom. Iz tehničkih razloga mi obično kopiramo podatke kako bi obezbjedili datoteku podataka, kao i za pregled naših službi. Nakon izvjesnog vremena ove kopije su takođe izbrisane .
Pitajte Gigajob
Ako želite saznati više o tome kakve vrste ličnih informacija mi čuvamo, ukoliko želite povući dozvolu korišćenja baze podataka ili ukoliko imate pitanja koja se tiču Netzmarktove zaštite baze podataka slobodno nam pišite na:

Netzmarkt Internetservice GmbH Co. KG
-Data Protection-
Henkestrasse 77
91052 Erlangen/Germany