ochrana dat

Jak my chráníme Vaše soukromí při používání Gigajobu

úvodní slovo

Obchodní společnost této internetové nabídky, Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG, těší Váš zájem o naší online-službu a Vaše návštěva naší internetové stránky. Ochrana a neporušenost dat je nám důležitá. Proto nám je také ochrana Vašich osobních dat velmi důležitá.

Ochraňujeme Vaše osobní data na základě platných zákonných ustanovení, mimo jiné zákon na ochranu dat, informační zákon a zákon na komunikační služby.

Toto prohlášeni o ochraně dat objasňuje, jaké informace během Vaší návštěvy na naší internetové stránce shromažďujeme a jak tyto informace budou užívány. Naše prohlášení o ochraně dat platí jen pro naše vlastní, ale ne pro třetí osoby internetové stránky, i když jsme k nim vytvořili odkaz.

Jakmile používáme data k účelu, který vyžaduje Váš souhlas, budeme požadovat společně s dotyčnou službou, která toto vyžaduje, Váš výslovný souhlas. Můžete jednou podaný souhlas kdykoli odvolat a/nebo zrušit.

Když nám předáte Vaše osobní data, například abyste s námi navázali kontakt, podali objednávku nebo požádali o službu, budeme Vaše data zpracovávat s nejvyšší možnou pečlivostí.

Doufáme, že informace na této stránce vystačí, abyste se mohli rozhodnout, jestli a v jaké míře chcete užívat naší služby a nám oznamovat osobní data.


Log-data
Zásadně můžete vyvolat naše internetové stránky bez toho, aniž byste museli nejprve podat údaje k Vaší osobě. U každého takového užívání našich služeb budou ale automaticky u našich "Logfiles" - protokoly o přístupu na stránku našich internetových služeb - jisté technické informace uloženy, například: datum a čas, internetová adresa Vašeho počítače, adresa vyvolané internetové stránky, jméno použitého prohlížeče pro přístup, počet přenešených bytů, chyby u přenášení atd.
Cookies
Cookies jsou data, která se ukládají na harddisku Vašeho počítače a ulehčují užívání naší internetové stránky. My používáme Cookies, protože zabraňují, abyste požadované informace museli pořád znovu zadávat.

Vy můžete rozhodnout, jestli chcete uložit Cookies nebo ne a Váš prohlížeč podle toho nastavit. V nějakých speciálních případech nemůžete používat ale jisté služby bez aktivování Cookies ve Vašem prohlížeči.
Vaše zadání dat
Pro všechny internetové stránky a služby potřebujeme Vaše jméno a ostatní osobní údaje jako poštovní adresu, věk nebo detaily z Vaší kreditní karty. Jestli budeme takové informace potřebovat pro aktivování našich služeb nebo přenášení informací, oznámíme Vám toto předem. V tomto případě bude tučně napsaná zpráva viděna zřetelně na Vaší internetové stránce nebo v jednom Pop-upu. Tam obdržíte také informace o tom, jak my používáme Vaše informace. Také tam naleznete ustanovení a směrnice k předávání Vašich dat třetím osobám.
data, která pochází z komunikace s Vámi
Když nám pošlete zprávu nebo e-mail, uložíme tyto zprávy, abychom mohli zodpovědět Vaše otázky, zpracovat Váš dotaz nebo zlepšit naše služby.
přenášení na třetí
Předávání osobních dat třetím jenom když:
  1. Důrazně nesouhlasíte s předáním nebo předání bude nutné pro provedení nebo pro propočet služeb, zvláště když
  2. Vy skrz službu požadujete nějaké zboží nebo služby samočinných partnerských firem nebo
  3. plnící pomoc potřebuje pro vykonání služby tato data (takové plnící moci jsou, pokud Vám nebude řečeno něco jiného, jenom natolik oprávněny, kolik je nutno pro službu)
  4. Úřady k trestnímu stíhání nebo soudy vyžadují podle míry použitelných zákonů informace k účelu trestního stíhání.

Eventuálně vydaný souhlas s předáváním osobních dat třetím osobám můžete s platností do budoucnosti kdykoli odvolat.

My můžeme jistá osobní data, například čísla uživatelů, kteří hledali jistý pojem nebo čísla uživatelů, kteří klikli na jistý inzerát, zveřejnit nebo předat třetím osobám. Vy nemůžete na základě těchto dat být osobně identifikován.
užívání osobních dat
My zpracováváme osobní data jenom pro účely, pro které byla určena. Vedle těch již jmenovaných existují následující účely:
  • Příprava našich produktů a služeb, včetně individuálně přizpůsobených obsahů a reklam;
  • Testy, průzkumy a analýzy, abychom udrželi, chránili a zlepšili stabilitu a performance našich služeb;
  • Kontrola a zlepšení technických funkcí naší internetové stránky;
  • Vývoj nových služeb
Další informace o tom, jaká osobní data zpracováváme, naleznete v příslušných upozorněních k ochraně dat pro jednotlivé služby.

My zpracováváme osobní data na vlastním serveru v Německu a jiných státech. V některých případech zpracováváme osobní data na serveru mimo jejich rodnou zem.
ochrana osobních údajů
Používáme adekvátní bezpečnostní opatření k ochraně před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnými změnami, předáváním nebo zničením dat. Tato opatření obsahují mimo jiné interní kontroly našich opatřeních ohledně získávání, ukládání a zpracování údajů, jakož i speciální oprávnění k ochraně před neoprávněným přístupem k systému, v jakém ukládáme osobní data.

Omezujeme přístup k osobním datům na zaměstnance Netzmarktu, jejich dodavatele a zástupce, kteří o nich musí vědět z účelu provozu, vyvíjení a zlepšení našich služeb. Tyto osoby podléhají zvláštním povinnostem utajení. V případě porušení těchto povinností jim hrozí pracovněprávní sankce až k výpovědi nebo trestnímu stíhání.
datová integrita
Netzmarkt zpracovává osobní data jenom k účelům, ke kterým byla podána a podle těchto ustanovení na ochranu dat po případě pro jednotlivé služby platné vysvětlení na ochranu dat. Kontrolujeme naše praktiky ohledně získávání, ukládání a zpracování údajů, abychom zajistili, že uplatňujeme jenom osobní data, která potřebujeme, abychom zlepšili a připravili naše služby. Připravujeme adekvátní opatření, abychom zajistili, že osobní data, která zpracujeme jsou správná, kompletní a aktuální, jsme na to ale upozorněni, aby naši uživatelé pravidelně aktualizovali a korigovali jejich osobní data.
smazání dat
Když Vaše data už nebudou potřebná pro výše uvedené účely, smažeme je. Prosím dbejte na to, že při každém smazání nejprve budou blokovány a potom až smazány, abychom zabránili chybnému smazání. Z technických důvodů ukládáme data pro bezpečnostní kopie dvakrát. Tyto kopie budou také po krátké době smazány.
zeptejte se Gigajobu
Jestli máte otázky, jaký druh osobních informacích ukládáme, chcete odvolat Váš souhlas s užíváním dat nebo máte otázky k našemu stanovení k ochraně dat, kontaktujte nás prosím na následující adrese:

Netzmarkt Internetservice GmbH Co. KG
-Datenschutz-
Henkestrasse 77
91052 Erlangen/Germany