1. Du er her:
 2. Alle jobs i verden
 3. Gigajob Danmark
 4. Datasikkerhedsretningslinjer for arbejdsgivere, jobsøgende og recruiter.
 
 

Databeskyttelse

Hvordan vi beskytter din privatsfære under brugen af Gigajob

Forord

Vi, Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG, den operationelle virksomhed for denne hjemmeside, glæder sig over dit besøg på vores hjemmeside og din interesse for vores online tjeneste. Databesksyttelse og datasikkerhed er vigtige for os. Derfor er vi særlig interessede i at beskytte dine personlige oplysninger.

Vi beskytter dine personlige data på grundlag af gældende tysk lovgivning såsom lov om databeskyttelse (Bundesdatenschutzgesetz), lov om informations- og kommunikationstjeneste (das Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz (IuKDG)) og lov om teleservicedatabeskyttelse(persondataloven) (TDDSG).

Denne erklæring om databeskyttelse forklarer nærmere, hvilke oplysninger vi indsamler under dit besøg på vores internetsider og hvordan disse oplysninger anvendes. Vores erklæring om databeskyttelse gælder dog kun for vores egne hjemmesider, og ikke for tredjemands internetsider, selvom vi har links til dem på vores hjemmeside.

Vi vil altid udtrykkeligt bede om din accept, hvis vi har brug for dine data i sammenhæng med en tjeneste. Du kan til enhver tid tilbagekalde din accept for fremtidig brug af dine data hos os.

Vi behandler dine betroede personlige data med størst mulig omhu.

Vi håber, at ovennævnte oplysninger er tilstrækkelige til, at du kan beslutte dig til i hvilket omfang, du vil anvende vores tjeneste og oplyse dine personlige data.


Log data
Grundlæggende kan du bruge vores hjemmeside uden på forhånd at angive nogen som helst oplysninger om dig selv. Når du bruger vores service, gemmes bestemte data automatisk i vores "log filer" såsom protokoller om side-adgang på vores hjemmeside, tekniske detaljer såsom dato og tid, din computers IP-adresse, URL-adressen på den hentede hjemmeside, f.eks.: Dato og klokkeslet, din computers internetadresse, den hentede websides adresse, navnet på browseren, antallet af transmitterede bytes, fejl ved transmissioner etc.
Cookies
Cookies er filer, der er gemt på din computers harddisk, som gør brugen af vores hjemmesider lettere. Vi anvender cookies fordi de forhindrer, at du skal indtaste de påkrævede informationer igen.

Du kan selv bestemme om du vil gemme cookies eller ej og foretage de passende indstillinger på din webbrowser. Imidlertid er der enkle specielle tilfælde, hvor der er nogen tjenester du ikke kan bruge uden at aktivere cookies i din webbrowser.
Dit data input
For visse hjemmesider og tjenesteydelser har vi brug for dit navn og andre personlige data såsom adresse, alder eller kreditkortoplysninger. Hvis vi har brug for sådanne informationer til udførelse af vores tjenesteydelser eller til informationsoverførsel, informerer vi dig på forhånd. I sådan et tilfælde vises der en besked i fed skrift på hjemmesiden eller i en pop-up. Der får du information om hvordan vi bearbejder og anvender dine personlige data. Beskeden indeholder også de gældende regler og bestemmelser for videregivelse af dine data til tredjemand.
Data som stammer fra kommunikation med dig
Når du sender en besked eller en e-mail til os, gemmer vi dem for at kunne bearbejde din forespørgsel, besvare dine spørgsmål eller forbedre vores tjenesteydelser.
Dataoverførsel til tredjemand
Vi videregiver kun dine personlige data til tredjemand når:
 1. du har givet os tilladelse til videregivelsen
 2. Datavideregivelsen er nødvendig for brugen af vores services
 3. Du vil bruge en selvstændig partners service
 4. Du skal udfylde en lovformelig forpligtelse
 5. Politiet eller domstolene har brug for dine personlige data til den lovlige udførelse af deres arbejde

Du kan til hver en tid tilbagekalde en tidligere givet accept.

Det er tilladt for os at videregive og offentliggøre ikke-personlige data såsom antal af brugere, antal af klik ved omsætningsrelaterede offentlige meddelelser, og sådanne informationer til tredjepart. Den slags data røber ikke identiteten på en aktuel person.
Brug af de personrelaterede data
Vi anvender personlige data kun til de formål, de er blevet indsamlet til. Udover de allerede nævnte er det følgende formål:
 • Disposition af vores produkter og service, inklusiv individuelle tilpassede indhold og reklamer
 • til tests, forskning og analyser for at opretholde, beskytte og forbedre stabiliteten og performancen af vores service
 • Kontrol og forbedring af vores netværks tekniske funktion
 • Udvikling af nye tjenester
Yderligere informationer om anvendelse af personlige data finder du ved de pågældende databeskyttelsehenvisninger for de enkelte tjenester.

Vi anvender personlige data på vores egne servere i Tyskland og andre lande. I mange tilfælde anvender vi også personlige data på en server udenfor dit hjemland.
Beskyttelse af personlige data
Vi anvender passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af ubeføjet adgang eller ubeføjede ændringer, videregivelse eller sletning af dine personlige data. Disse foranstaltninger inkluderer blandt andet interne undersøgelser relateret til samling, gemning og bearbejdning af data såvel som særlige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod ubeføjet adgang til de systemer, hvor vi gemmer personlige data.

Vi har begrænset adgangen til dine personlige data til medarbejdere fra Netzmarkt, vores ordregivere, medhjælpere og repræsentanter, som anvender dataene til at udvikling og forbedring af vores tjeneste. Disse personer er forpligtede til særlige hemmeligholdelseforpligtelser. Hvis du overtræder disse forpligtelser trues du med arbejdsretlige sanktioner såsom afskedigelse og strafferetlig forfølgelse.
Datasikkerhed
Netzmarkt anvender udelukkende personlige data til det formål, de er bestemt til og altid i overensstemmelse med henholdsvis gældende databeskyttelseslove og databeskyttelsesretningslinjer for de enkelte tjenester. Vi tester vores egen praksis i forbindelse med indsamling, gemning og forarbejdning af data for at garantere, at vi kun indsamler de personlige data vi har brug for at kunne opretholde og forbedre vores ydelser. Vi foretager passende foranstaltninger for at sikre, at de personlige data vi bearbejder, altid er korrekte, fuldstændige og aktuelle, hvorfor vi er afhængige af, at vores brugere regelmæssigt opdaterer og/eller korrigerer deres personlige data.
Sletning af data
Vi sletter dine data, når disse ikke længere er påkrævede til de ovennævnte formål. Bemærk venligst at ved enhver sletning, bliver data først kun blokeret og først derefter definitivt slettet for at forhindre utilsigtede sletninger. Af tekniske grunde gemmer vi data til sikkerhedskopier dobbelt. Disse kopier slettes også efter et stykke tid.
Spørg Gigajob
Hvis du ønsker yderligere information, om hvilken slags personlige data vi gemmer, vil vi tilbagekalde din tilladelse til brug af persondata eller have spørgsmål til vores databeskyttelsesbestemmelser, så kan du kontakte os på følgende adresse:

Netzmarkt Internetservice GmbH Co. KG
-Data Protection-
Henkestrasse 77
91052 Erlangen/Germany