Click to return to Gigajob South Africa's homepage. This is a Gigajob job posting for:

Graduate Grain Marketing (#1,156,541,464) 

Job offer #1,156,541,464 in Bloemfontein (Free State), South Africa

OVK is a wealth creating agricultural group with its head office in Ladybrand. Applications are awaited for the position of Graduate: Grain Marketing to join our team in Bloemfontein. OVK is 'n welvaartskeppende landbougroep met sy hoofkantoor in Ladybrand. Aansoeke word ingewag vir die pos van Kwekeling: Graan Bemarking om by ons span in Bloemfontein aan te sluit. Main purpose of the position: OVK is looking for dynamic and ambitious Graduates to join the OVK family in 2019. Candidates will get practical exposure to the business and work alongside some of our most successful people and teams to gain new skills and obtain business insight. OVK is op soek na dinamiese en ambisieuse gegradueerdes om by die OVK familie aan te sluit in 2019. Kandidate sal praktiese blootstelling kry tot die besigheid asook die geleentheid kry om saam met ons mees suksesvolle spanne en individue saam te werk om nuwe vaardighede aan te leer en besigheidsinsig op te doen. Minimum requirements: The successful candidates will need the following: B.Sc/B.Tech Agricultural Economics and Risk Management Skills: Sound communication and language skills in Afrikaans and English; Computer literate (MS Office); Strong numerical ability Strong organisational skills Must be able to thrive under pressure Must be able to maintain confidentiality The ability to maintain good interpersonal relationships The ability to influence and negotiate with strong entrepreneurial thinking Strong analytical and problem solving skills Programme Duration: 24 months, starting early in 2019 Minimum Vereistes: Die suksesvolle kandidate moet oor die volgende beskik: B .Sc of B.Tech Landbou Ekonomie en Risikobestuur Vaardighede: Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels Rekenaarvaardig (MS Office) Syfervaardig Goeie organisasie vermoë Moet onder druk kan funksioneer Moet vertroulikheid kan handhaaf Die vermoë om goeie interpersoonlike verhoudinge te kan handhaaf Die vermoë om te beinvloed en onderhandel met sterk entrepreneuriese denke Sterk analitiese en probleem oplossingsvaardighede Duur van Program: 24 maande met aanvang vroeg in 2019

Job Details

Job Location
Town
Bloemfontein
Post Code
ZA-9300
State
Free State
Country
South AfricaE-Mail Alert

Get the latest Marketing Jobs in Bloemfontein via email.
 

Popular Professions in Bloemfontein

 • Statistics for this Job Listing

  Gigajob-ID
  1,156,541,464
  Posted
  10 days ago
  Short-Link
  https://www.gigajob.com/en-ZA/1156541464.html
  Seen in Search Results
  This ad was matched 16 time(s) in Gigajob search results
  Page Viewed
  This ad was viewed 3 time(s) by Gigajob users