1. Olet täällä:
  2. Kaikki työpaikat maailmanlaajuisesti
  3. Gigajob Suomi
  4. Käyttäjäehdot gigajobin käyttäjille
 
 

Käyttöehdot

Lue Gigajobin käyttäjäehdot ja yleiset osallistumisehdot

Ennen kuin käytät palvelujamme, lue ja hyväksy nämä ehdot.

Meillä on kahdet erilaiset säännöt.

Käyttäjäehdot sitovat aina Gigajob.com-sivustoa käytettäessä.
 
Käyttäjäehdot
(Versio 1.2 päivätty 22. huhtikuuta, 2013).
Joka ei suostu noudattamaan näitä ehtoja, ei ole oikeutettu käyttämään sivustoamme tai sen sisältöä.
1. Yleistä
Gigajob-online-sisällön julkaisija on Netzmarkt, Erlangen, Baijeri, Saksa. Oletetaan, että kävijät (jäljempänä käyttäjät) hyväksyvät täysin seuraavat käyttöehdot koskien kaikkia Netzmarkt nettipalveluita. Lisäksi joitakin ylimääräisiä tai poikkeavia määräyksiä voi astua voimaan koskien tiettyjen palvelujen tai palveluominaisuuksien käyttöä. Näitä määräyksiä sovelletaan jo ennen kuin käytät kyseisiä palveluita tai palveluominaisuuksia. Jos käyttää sivustoa, hyväksyy käyttöehtojen voimassaolon. Jos asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hänen on pidättäydyttävä käyttämästä online-sisältöä ja pääsystä sivustollemme.
2. Nettipalvelun suorituksen ehdot
Jos käyttäjä hyödyntää sivuston sisältöä maksamatta mitään Netzmarktille, vastuu siirtyy automaattisesti Netzmarktille. Netzmarkt pidättää oikeuden muuttaa, poistaa tai laajentaa kaikkia maksamattomia palveluja tai suorituksia kokonaan tai osittain ja ilman ennakkoilmoitusta. Näin ollen käyttäjät eivät voi vaatia itselleen oikeuttaa käyttöön tai palveluun tai tiettyihin palveluominaisuuksiin niin kauan kuin ne eivät ole tulleet oikeudellisesti sitoviksi kirjallisella sopimuksella, jossa Netzmarkt takaa tietyt palvelut maksua vastaan.
3. Viiveet velvollisuuksien suorittamisessa
Netzmarkt korvaa käyttäjälle viivästyksistä johtuvat vahingot ja menetykset noudattaen sopimusta, jossa luvataan viimeisten 24 kuukauden aikana aiheutuneet maksut Netzmarktille, ennen niitä tehtäviä, joiden viivästyminen on aiheuttanut tappioita.
4. Vastuu
Netzmarkt ei takaa sivustolla välitettyjen tietojen täydellisyydestä, oikeellisuudesta tai oleellisuudesta; eivätkä nämä ole vapautettu kolmansien osapuolten oikeuksista. Vastuuasioiden korvausvaatimukset Netzmarktia vastaan, jotka aiheutuvat tarjotun sisällön puutteellisuudesta tai epätäydellisyydestä, ovat periaatteessa poissuljetut, jos todisteita tai Netzmarktin tahallista huolimattomuutta ei osoiteta. Tämä koskee mahdollisia käyttäjälle aiheutuneita seuraamuksellisia vahinkoja nettipalveluamme käytettäessä. Tietoverkossa, jossa Netzmarkt julkaisee, turvallisuus on rajoitettu. Näin ollen Netzmarkt ei ota vastuuta virheistä ja häiriöitä, jotka ovat itse järjestelmän tai muiden järjestelmien osallistujien tai käyttäjien sisäisessä järjestelmässä. Heidän on siis pidättäydyttävä korvausvaatimuksista, joiden lailliset perusteet johtuvat Netzmarktin ulkopuolisesta tahosta. Erityisesti käyttäjän on pidättäydyttävä korvausvaateista, jotka johtuvat ns. viruksista kuten troijalaisista. Edellä mainituista maksuvastuun rajoituksista säännöt § 309 nro 7 (ABI korvausvastuu henkilövahingoissa, kehoa ja terveyttä vahingoittaessa sekä merkittävissä laiminlyönneissä) ja nro 8 (muut suorituskykyyn liittyvä korvausvastuu) BGB säilyvät ennallaan.
5. Linkit ja viittaukset muihin nettisivustoihin
Netzmarkt ei ota vastuuta hyperlinkeistä Gigajob-sivustolla, jossa viitataan kolmannen osapuolen sivustoihin. Lisäksi Netzmarkt vapauttaa itsensä kaikista kolmansien osapuolien online-sisällöistä. Käyttäjän olisi peruuttamattomasti pidättäytyä saattamasta Netzmarktia vastuuseen laittomista, harhaanjohtavista, virheellisistä tai puutteellisista sisällöistä linkitetyllä sivustolla (tai vahingoista, jotka voivat johtua niistä).
6. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit
Kaikki tekijänoikeudet ja tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta ja käytetään nettisivuillamme pelkästään tiedotustarkoituksiin. Pelkkä rekisteröidyn tavaramerkin maininta ei saisi johtaa siihen tulokseen, että se ei ole suojattu kolmannen osapuolen oikeuksilla.
7. Kolmansien osapuolten osallistuminen
Gigajob-sivuston sisältö koostuu lähinnä kolmansien osapuolten tuotoksista (esimerkiksi tekstit ja kuvat), joita Netzmarkt julkaisee yleensä ilmaiseksi (esimerkiksi käyttäjien ilmoitukset). Netzmarkt ei pysty etsimään ja tutkimaan tällaista kolmannen osapuolen sisällön tuotaamista tai suoraan aktiivisesti valvoa niitä. Näin ollen Netzmarkt ei myöskään kanna minkäänlaista vastuuta näistä. Käyttäjän täytyy tietää, että he voivat olla alttiina (tämän sivuston yhteydessä) häiritsevään sisältöön, joka voi olla loukkaavaa tai vastenmielistä. Jos kolmannen osapuolen osallistuminen rikkoo käyttäjän oikeuksia, käyttäjä sitoutuu itse etenemään laillisesti lakia rikkonutta tahoa vastaan (esim. loukkaavan sisällön laatija), ei Netzmarktia vastaan.
8. Suojatut sisällöt
Tämä nettipalvelu ja sen kaikki osat (kuten myös tietokanta) on tekijänoikeussuojalain alainen ja tarkoitettu yksinomaan yksityiseen käyttöön. Rajoituksen ylittävä käyttö, erityisesti sisällyttäminen intranettiin tai toiseen nettipalveluun, rikkoo oikeuksia, joka johtaa korvausten maksuvastuuseen. Kaikki kaupallinen käyttö, sisältö, tiedot tai verkkosuunnitteluominaisuudet on jätettävä tutkimatta ilman Netzmarktin kirjallista lupaa. Tämä koskee erityisesti monistamista kopioimalla, käännöksinä, ja myös varastointia ja käsittelyä sähköisissä järjestelmissä.
9. Takuun poissulkeutuminen
Nettipalvelun käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla. Palveluja tai palveluominaisuuksia on saatavilla riippuen sopivuudesta Netzmarktille. Netzmarkt ei takaa, että palvelut tai ominaisuudet ovat käytettävissä aina keskeytyksettä, ongelmitta ja oikeaan aikaan ja luotettavasti. Erityisesti Netzmarkt ei takaa tavaroiden tai palvelujen laadun tai tietojen oikeellisuutta ja luetettavuutta. Lisäksi Netzmarkt ei takaa, että online-sisältö vastaa käyttäjien odotuksia. Lataaminen ja sisällön vastaanottaminen sivustolla tapahtuu käyttäjien omalla vastuulla. Käyttäjä on yksin vastuussa vahingoista heidän tietokonejärjestelmiin tai muiden teknisten laitteiden tietojen häviämisestä tai muista vahingoista, jotka johtuvat sisällön lataamisesta tai muista online-tapahtumista sivustolla. Käyttäjän vastaanottamat ehdotukset sivustolla eivät oikeuta Netzmarktin takuuseen ellei siitä ole aiemmin sovittu sopimuksella.
10. Määräysten itsenäisyys
Jos yksittäiset määräykset käyttöehdoissa eivät vastaa nykyisia lakeja, muut määräykset pysyvät ennallaan. Tehottomat määräykset korvataan mahdollisuuksien mukaan sellaisilla, jotka ovat tehokkaita ja noudattavat haluttuja taloudellisia ja/tai oikeudellisia tavoitteita.
 

 

Sinun täytyy hyväksyä Osallistumisehdot ennen kuin voit julkaista ilmoituksiasi (CV:itä ja/tai avoimia työpaikkoja) täällä.
 
Yleiset osallistumisehdot
(Versio 1.5 päivätty 22. huhtikuuta, 2013)
1. Yleistä
Netzmarkt Internet Service GmbH & Co. KG (“Netzmarkt”), Erlangen/Baijeri, sallii nettisivun katselijoiden (“käyttäjät”) osallistua sivuston toimintaan veloituksetta (tietyin rajoituksin). Käyttämällä sivustoa sisällöntuottaja eli osallistuja sitoutuu automaattisesti noudattamaan tässä esitettyjä ehtoja. Käyttäjien, jotka haluavat osallistua, täytyy lukea, suostua ja noudattaa tässä esitettyjä ehtoja ja säännöksiä.
2. Käyttöehdot
Osallistuja on lukenut ja tunnustaa täysin kaikki tämän Web-sivuston käyttöehdot..
3. Oikeuksien pidättäminen
Netzmarkt pidättää itsellään oikeuden väliaikaisesti tai pysyvästi lopettaa tai muuttaa sivustoa mistä tahansa syystä ja milloin tahansa. Netzmarktpidättä myös oikeuden estää, joko osittain tai kokonaan, sivuston käytön. Osallistuja hyväksyy peruuttamattomasti Netzmarktin oikeudet. Lisäksi osallistuja luopuu oikeudestaan kiistää Netzmarktin päätökset osallistujien hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Osallistuja luopuu myös oikeudestaan vaatia Netzmarktia vastuuseen rajoituksista, muutoksista, keskeyttämisistä tai lakkauttamisista tai väitetyistä haitoista tai vahingoista, jotka liittyvät edellä mainittujen tarkastusvaltuuksien toteuttamiseen.
4. Oikeudellinen vastuu
Johtuen suuresta määrästä osallstujia, Netzmarkt ei pysty seuraamaan ja aktiivisesti hallitsemaan osallistujien julkaisemaa materiaalia (tiedoja, ohjelmistoja, äänitteitä, valokuvia, tekstiä, grafiikkaa, videoita tai muuta valikoituja materiaalia). Siksi Netzmarkt ei ota oikeudellista vastuuta osallistujien julkaisujen sisällöstä. Osallistuja kantaa oikeudellisen vastuun julkaisemastaan materiaalista tai tiedonsiirtymisestä Netzmarktiin. Jos kolmas osapuoli rikkoo osallistujan oikeuksia, osallistuja suostuu etenemään laillisesti yksinomaan kolmatta osapuolta vastaan eikä Netzmarktia tai sen edustajia vastaan.
Osallistuja hyväksyy kaiken lainsäädännön. Osallistuja, joka on jättänyt noudattamatta sääntöjä, suostuu korvaamaan Netzmarktille aiheuttamansa vahingon tai menetyksen. Osallistujan velvoite noudattaa sisältää (mutta ei rajoitu) velvollisuuteen valvoa, jotta osallistujan tuottama sisältö ei riko tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta, patenttia, kilpailua, kansalaisoikeuksia tai tuotteen vastuuta koskevia lakeja.
Netzmarkt on erityisen tarkkaavainen sellaisen osallistujan tuottaman sisällön suhteen, joka rikkoo Saksan oikeudellisia normeja koskien: pornografiaa (§ 184 StGB), kansankiihotusta (§ 130 rikoslaki), kunnianloukkausta, panettelua ja halventamista (§ 185-188 StGB), sekä rikokseen yllyttämistä ((§ 130a StGB).) Osallistuja, jonka laatima sisältö rikkoo näitä lakeja, täten suostuu maksamaan vahingonkorvauksen Netzmarktille.
Kolmannen osapuolen linkkejä ei yleensä sallita elleivät ne noudata Netzmarktin sääntöjä, asetuksia ja käyttöehtoja. Osallistuja myöntää, että hän on yksin vastuussa kolmannen osapuolen laatimasta sisällöstä/sivustoista. Osallistuja ottaa täten vastuun siitä, että kolmannen osapuolen sivustojen sisältö noudattaa Netzmarktin ehtoja. Osallistuja myöntää, että Netzmarkt ei ole vastuussa mistään sisällöstä kolmansien osapuolten taholta.
5. Osallistumisen laadukkuus
Osallistuja suostuu, ettei hänen sisältönsä sisällä kolmansien osapuolten oikeuksia. Lisäksi osallistuja hyväksyy, että kaikki annetut tiedot ovat totuudenmukaisia, täysiä, ajankohtaisia ja julkaistu hyvin aikein eikä sisällä kunnianloukkauksia, halventamista tai karkeaa tai loukkaavaa kieltä. Osallistujat myös hyväksyvät, etteivät käytä sisältöään viitekehyksenä itsensä tai kolmannen osapuolen mainostamiselle.
6. Sisällön muuttaminen
Netzmarkt pidättää oikeuden muuttaa, lyhentää, lisätä tai poistaa osallistujan sisältöä harkintansa mukaan. Osallistuja vahvistaa, että hän suostuu täysin Netzmarktin oikeuteen muuttaa hänen sisältöään laajamittaisesti.
7. Osallistujan julkaisut
Osallistuja takaa yksinoikeudesta osallistuvan oikeuksiin. Julkaistaessa osallistuja luovuttaa täten kaikki oikeudet sisällöstään Netzmarktille siltä osin kuin se sallitaan laissa. Netzmarkt hyväksyy luovutuksen. Netzmarktin käyttämän sisällön käyttötarkoitus sisältää julkaisemisen tällä ja muilla sivustoilla, sekä julkaisun sähköpostihälytyksissä, uutiskirjeissä, painetussa mediassa, ohjelmistoissa ja muissa tiedotusvälineissä. Osallistuja myöntää, ettei minkäänlaista korvausta (käyttömaksut, lupamaksuja, jne) voida vaatia Netzmarktilta sen julkaisemasta sisällöstä. Osallistuja suostuu antamaan sisältönsä Netzmarktin käyttöön maksutta.
Netzmarkt on täten vapaasti käyttämään sisältöä minkä tahansa toimituksen yhteydessä, jopa kolmansien osapuolien sivustoilla. Netzmarkt ei ole vastuussa osallistujan tekijänoikeuksien puolustamisesta.
8. Sisällön poistaminen
Kun julkaisija haluaa muokata tai poistaa sisältöään, hän on velvollinen tekemään sen sivuston kautta. Vaihtoehtoiset kommunikoinnin menetelmät, kuten sähköposti, puhelu, faksi, jne eivät mahdollista sisällön muuttamista tai poistamista. Saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin muokkaaminen tai poistaminen on havaittavissa kaikialla internet-sivuilla. Jos kolmas osapuoli (Internetin hakukoneiden luettelot, Netzmarktin mainoskumppanit, painetut julkaisut, jne) on tehnyt muutoksia osallistujan sisältöön, Netzmarkt hylkää kaiken vastuun.
Netzmarkt ei ota myöskään vastuuta käsitellä kolmansien osapuolten haluamia muutoksia tai poistoja, vaikka käyttöönotto noudatti Netzmarktin suostumusta ja lupaa. Osallistujan velvollisuus ja vastuu on ottaa suoraan yhteyttä ja kommunikoida kolmansien osapuolten kanssa sisältönsä poistamisesta tai muokkaamisesta. Osallistuja vakuuttaa, ettei Netzmarkt tai sen edustaja silloin liity kyseiseen asiaan.
9. Väärinkäyttö kolmansien osapuolten taholta
Internetin luonteen vuoksi valitettavasti kaikki osallistujien julkaisemat sisällöt (tai osa) ovat vaarassa tulla ladatuksi, jaetuksi tai väärinkäytetyksi kolmansien osapuolien taholta. Netzmarkt täten torjuu kaiken vastuun kolmannen osapuolen taholta tapahtuvasta väärinkäytöstä, osallistujan sisällön lataamisesta tai jakamisesta. Kyseisissä tapauksissa osallistuja on samaa mieltä siitä, että oikeustoimia tai vaatimuksia ei kohdisteta Netzmarktia tai sen edustajia vastaan.
10. Luottamuksellisuus
Osallistuja on velvollinen pitämään hänen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassa kolmansilta osapuolilta. Jos osallistujaa epäillään väärinkäytöstä, Netzmarktille on ilmoittava välittömästi. Osallistujan vastuulla on kirjautua ulos jokaisen istunnon lopussa, jos tietokonetta käyttävät muutkin henkilöt.
11. Kolmannen osapuolen vastuu
Esitettyjen ehtojen rikkominen vapauttaa Netzmarktin ja sen edustajan vastuusta vastata kolmannen osapuolen korvausvaatimuksiin.
12. Vastuu Netzmarktin ja osallistujien kesken
Jos osallistuja rikkoo näitä ehtoja ja osallistumista koskevia sääntöihin, osallistuja on velvollinen korvaamaan Netzmarktille aiheutuvat vahingot ja menetykset. Netzmarkt ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat osallistujan ehtojen noudattamatta jättämisestä
Netzmarktin oikeudellinen korvausvastuuosuus ei ylitä summaa, jonka osallistuja maksoi vastuuasian käsittelyä edeltävien 24 kuukauden aikana. Netzmarkt ei ole velvollinen maksamaan kaikkia osallistujalle koituvia kuluja lakiasiain käsittelyssä.
Edellä mainituista maksuvastuun rajoituksista säännöt § 309 nro 7 (ABI korvausvastuu henkilövahingoissa, kehoa ja terveyttä vahingoittaessa sekä merkittävissä laiminlyönneissä) ja nro 8 (muut suorituskykyyn liittyvä korvausvastuu) BGB säilyvät ennallaan.
13. Tieto- ja yksityisyydensuoja
Osallistuja suostuu täten noudattamaan Netzmarktin yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuten sivustolla on esitetty (“Yksityisyyssuoja”).
Suojalain §33 luvun 1 ja §4 Telepalvelu tietosuoja-asetuksen mukaisesti osallistujaa on tietoinen, että Netzmarkt tallentaa osallistujan osoitteen koneellisesti luettavaan muotoon ja mekaanisesti käsittelee sitä sopimuksen mukaan. On olemassa mahdollisuus, että sivustolle syötetyt tiedot koostuvat henkilökohtaisista ja/tai yrityksen tiedoista (sähköpostiosoite, nimi, postiosoite). Osallistuja ilmoittaa, että tietojen luovuttaminen tapahtuu täysin vapaaehtoisesti.
Netzmarkt käsittelee osallistujan tietoja luottamuksellisesti, mutta ei voi sulkea pois tai taata, että tietoja ei vakoilla, muuteta tai poisteta toimintahäiriöiden tai teknisten häiriöiden tapahtuessa tai hakkereiden toimesta, jne. Netzmarkt ei vastaa säästää tai mitään tietoja. Netzmarkt ei kanna vastuuta tietojen korvaamiseen.
14. Määräysten itsenäisyys
Vaikka jokin osallistumissopimuksessa tehdään mahdottomaksi nykyisten lakien mukaan, muiden määräysten laillisuus ei muutu eikä heikenny millään tavalla. Mitätöidyt määräykset korvataan voimassaolevilla säännöksillä soveltuakseen taloudellisiin ja/tai oikeudellisiin tarkoituksiin.
 
 
Peruutusoikeus
Gigajobin maksullisten palvelujen peruuttaminen

Sinulla on laillinen oikeus perua sopimuksesi Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG kanssa 14 päivän sisällä sopimuksen solmimishetkestä. Sinun ei tarvitse ilmoittaa peruutukselle mitään syytä. Peruutuksesta täytyy ilmoittaa Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG:lle erillisellä ilmoituksella (esim. postitettu kirje, faksi tai sähköpostiviesti), jossa selvästi kerrotaan päätös peruuttaa sopimus.

Peruutusoikeuden mukaan on riittävää lähettää kirjallinen ilmoitus ennen peruutusoikeuden aikarajan päättymistä.
Peruutusoikeuden seuraukset

Kun olet käyttänyt peruutusoikeuttasi, Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG:n täytyy palauttaa kaikki sinulta vastaanotetut maksut ilman viivettä 14 päivässä, kuitin kera. Hyvityksen maksutavaksi valitaan alkuperäisen rahasiirron maksutapa, ellei muuten sovita. Missään tapauksessa maksun palauttamisesta ei koidu sinulle kuluja.

Jos kyseisen palvelun toimittaminen on aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen 14 päivän peruutusajan päättymistä, 14 peruutusoikeutta ei tapahdu. Olet siis maksuvelvollinen jo saamaasi palveluun, joka tulee summaltaan täsmätä suhteutettuna sopimuksen mukaisiin ehtoihin.
 
Yllä oleva teksti on lakisääteinen eikä helposti ymmärrettävissä. Se on kuitenkin tärkeä ja sitova - lue siis teksti huolella. Muilla sivuilla selitämme "selkokielellä", miten Gigajobia on parasta käyttää. Sivut on laadittu käyttäjää ajatellen. Jos teksti on ristiriidassa tältä sivulta löytyvien lakitekstien kanssa, lakisääteinen teksti menee aina muun edelle. Kiitos ymmärryksestä.

Gigajob työnhakijoille
FAQ työnhakijoille

Gigajob työnantajille
Työpaikkailmoituksia koskevat säännöt
FAQ työnantajille

Gigajob konsulteille
FAQ konsulteille