1. Ön itt tartózkodik
  2. Összes munka világszerte
  3. Gigajob Magyarország
  4. Használati feltételek a Gigajob felhasználói számára
 
 

Felhasználási feltételeink

Olvassa el Felhasználási feltételeinket

Ezen létrejött szabályokkal egyet kell értenie. Mielőtt szolgáltatásainkat használná, olvassa el, értelmezze, és fogadja el a feltételeket.

Két eltérő feltételrendszerünk van.

Az alábbi "Felhasználási feltételek" kötelező érvényűek Önre nézve, amennyiben meglátogatja Gigajob.com oldalunkat.
 
Általános részvételi feltételek
(Verzió 1.3, 2006.12.10.)
1. ÁLTALÁNOS
A Netzmarkt Internetszolgáltató GmbH & Co. KG (a továbbiakban röviden: "Netzmarkt"), melynek központja Erlangen/Bajorország, lehetővé teszi a látogatok számára (továbbiakban: felhasználó), hogy saját tartalmaikat ingyenesen megjeleníthessék, miután a következőkben rögzített részvételi feltételeket teljesen, és végérvényesen elismerik. Ezáltal a felhasználók a szolgáltatásunk "résztvevői" lesznek. Ha Ön is résztvevő akar lenni, el kell fogadnia a következő szabályokat.
2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A résztvevő elismeri, hogy elolvasta és megértette az Általános Felhasználási Feltételekben olvasottakat.
3. SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK
A Netzmarkt fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül teljes egészében, vagy részben zárolja, törölje az esetleges tartalmakat, illetve részben vagy teljes egészében megtagadja szolgáltatásait a felhasználóval szemben. A felhasználó végérvényesen elismeri a Netzmarkt ezen jogát. Ezen kívül a felhasználó lemond a panasz jogáról a Netzmarkt döntéseivel szemben, amennyiben az a tartalmakat vagy résztvevőket engedélyezi/korlátozza, valamint azon követeléseiről, amelyekre teljesítési kötelezettség címen jogosult volt.
4. JOGI FELELŐSSÉG
A Netzmarkt a felhasználói tartalmak (adatok, szövegek, szoftverek, fotók, videók, hangfelvételek, stb.) nagy száma miatt nem képes egyedül azok teljesmértékű átvizsgálására, tartalmi szűrésére és közvetlen irányítására. Ezért a Netzmarkt elutasítja a jogi felelősséget a felhasználói tartalmak iránt. Ennek okán a felhasználó egyedül vállal felelősséget a Netmarkt infrastruktúráján belül közvetített saját tartalmakról, valamint vállalja, hogy a Netzmarkt és/vagy annak ügyvezetői nem felelősek az olyan felhasználói tartalmakért, melyek egy harmadik személy jogait sértik.
A felhasználó kötelezi magát a feltételek betartására, valamint a Netzmarkt kárainak megtérítésére, amennyiben azok a felhasználói feltételek figyelmen kívül hagyásából származnak. Legfőképp, de nem kizárólag, a felhasználó kötelezi magát a tartalmainak gondos vizsgálatára, hogy azok ne sértsék meg a szerzői jogokat, a védjegyeket, a szabadalmi jogokat, a versenyjogokat, a személyiségi jogokat vagy a termékfelelősségi jogokat.
A Netzmarkt különösen érzékeny az olyan, arculatát elkerülhetetlenül romboló tartalmakra, mint: pornográfia, emberek uszítása, sértés, becsületsértés, rágalmazás, valamint bűncselekményekre való felbujtás. Abban az esetben, ha a felhasználóról bebizonyosodik, hogy tartalmaival a felsorolt jogi normákat megsértette, már aznap kötelezi magát a Netzmarkt kárainak megtérítésére.
A felhasználót egyedül terheli a felelősség, hogy a tartalmaiban található hiperhivatkozások olyan további, harmadik személy általi tartalmakra/weboldalakra irányuljanak, melyek a saját tartalmakhoz hasonlóan, szintén megfelelnek a felhasználói feltételeknek.
5. A TARTALMAK MINŐSÉGE
A felhasználó kötelezi magát, hogy tartalmai szabadon elérhetőek legyenek egy harmadik fél számára. További kötelezi magát valósághű, teljes, aktuális, színvonalas információk közlésére, valamint a sértő, durva, nem lényegretörő kifejezésmód elhagyására. Továbba a felhasználó számára tilos olyan önmagára, vagy harmadik fél részére irányuló reklámok közzététele, vagy valamilyen módon, a pályázói tevékenységgel szembeni visszaélés.
6. TARTALMAK SZERKESZTÉSE
A Netzmarkt fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználók tartalmait saját belátás szerint módosítsa, megrövidítse, kiegészítse vagy formázza. A felhasználó már most megerősíti, hogy ezzel egyetért,és tartalmai szükséges szerkesztésének jogát,az előzőekben említett használatra, teljeskörűen átruházza a Netzmarktra.
7. TARTALMAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA
A felhasználó, mint tartalmainak egyedüli tulajdonosa, biztosított, hogy azok jogairól rendelkezzen. Abból a célból, hogy tartalmait nyilvánosságra hozhassa, a felhasználó ezen jogokat kis mértékben korlátozva átruházza a Netzmarktra úgy, ahogy ezt az érvényben levő jogszabály megengedi. A Netzmarkt elfogadja ezt az átruházást. A Netzmarkt általi felhasználás magában foglalja a tartalmak ezen és egyéb internetes szolgáltatások körében való nyilvánosságra hozása mellett a hirlevelek, nyomtatott médium, szoftver és egyéb formában való közzétételt is. A nyilvánosságra hozott tartalmak nem jogosítják fel a felhasználót kártérítési igényekre (pl. díjazás, liszensz díj, felhasználási költségtérítés, stb.) a Netzmarkttal szemben. A felhasználó kizárólag térítésmentesen állítja rendelkezésre az egyéni tartalamit.
A Netzmarkt a felhasználói tartalmakat szabadon helyezheti el tetszőleges szerkesztői környezetben. A felhasználók szerzői jogainak védelme nem kötelessége a Netzmarktnak.
8. TARTALMAK TÖRLÉSE
Ha a felhasználó a tartalmának nyilvánosságra hozása után azt törölni szeretné, a weboldalunk által rendelkezésére állított kezelőfelületet kell használnia. A törlési/változtatási igényekre irányuló egyéb módokat (e-mail, telefonhívás, fax, stb.) szabálytalannak tekintjük. Egy sikeres törlés/módosítás eredménye kisebb késéssel jelentkezhet. Amennyiben valamilyen harmadik fél (pl. kereső alkalmazások, internetes katalógusok, a Netzmarkt kereskedelmi partnerei, nyomtatott kiadványok, stb.) az adott tartalmat felhasználta, a Netzmarkt mindenfajta felelősséget és kötelezettséget elutasít a törlés- és módosítási kérelmekre vonatkozóan a harmadik fél felé.
9. HARMADIK SZEMÉLY ÁLTALI VISSZAÉLÉS
Az internet természetéből fakadóan a felhasználók összes tartalma (vagy azok egyes részletei) letölthetőek, továbbíthatóak más felhasználók számára, illetve harmadik személyek akár vissza is élhetnek az adatokkal, melyekért a Netzmarkt elutasítja a felelősség vállalását. Amennyiben a visszaélés megtörténik egy harmadik fél részéről a felhasználó tartalmaival szemben, az kötelezi magát, hogy semmilyen követeléssel nem él a Netzmark vagy annak ügyvezetői felé.
10. TITOKTARTÁS
A felhasználó kötelezett saját felhasználónevének és jelszavának bizalmas kezelésére, azokat nem adhatja tovább egy harmadik személynek. Amennyiben az adatokkal szembeni visszaélés gyanúja merül fel, köteles a Netzmarkot haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a számítógépet más személy is használja, a felhasználó kötelessége szolgáltatásunk használata után a kijelentkezés.
11. HARMADIK SZEMÉLYEK ÁLTALI FELELŐSSÉGREVONÁS
Amennyiben a felhasználási feltételekkel szemben visszaélés történt, a felhasználó elfogadja, hogy a Netzmarktot és annak ügyvezetőit semmilyen felelősség nem terheli egy harmadik személy általi követelések esetén.
12. BELSŐ FELELŐSSÉGREVONÁS
Amennyiben a felhasználó a felhasználási feltételek valamelyikét megsérti, kötelessége a Netzmarkt kárainak megtérítésére.
A felhasználási feltételek figyelmen kívül hagyásából származó kár-, veszteségokozás esetén a Netzmarkt elhárít mindenfajta felelősséget.
A Netzmarkttal szemben a felhasználó felelősségre vonással élhet, melynek összege nem haladhatja meg a szóban forgó eset előtti 24 hónapban, a felhasználó altal, az adott szolgáltatásért a Netzmarktnak fizetett kiadások összegét.
A további esetekből (testi sértés, kötelezettségmulasztás) adódó felelősségre vonásról a Német Szövetségi Jogszabályok (BGB § 309 Nr. 7,8) rendelkeznek.
13. ADATKAPCSOLATOK TÁROLÁSA
A felhasználó elismeri, hogy megértette a Netzmarkt az adatkapcsolatok tárolásával kapcsolatos eljárását, azaz tartalmak továbbítása esetén a Netzmarkt jogosult az adatok (pl. IP-cím, dátum, idő) tárolására. Amennyiben egy harmadik személy állítását bizonyítani tudja, hogy egy felhasználói tartalom megsértette a jogait, a felhasználó még aznap felhatalmazza a Netzmarktot, hogy kérésre a korábban említett kapcsolattartási adatokat a szóban forgó személy részére továbbítsa.
14. ADATVÉDELEM/TITOKTARTÁS
Ezúton jelezzük a felhasználó részére, hogy az adatvédelmi törvények alapján a Netzmarkt jogosult a felhasználó címének digitális tárolására, és annak, a szerződésben foglalt kötelezettségek felhasználására. Amennyiben internetes szolgáltatásunkon belül fennáll a személyes adatok (e-mail címek, név, cím) megadásának lehetősége, addig a felhasználó részéről az adatok megadása kizárólagosan önkéntes alapon történik.
A Netzmarkt a felhasználók adatait bizalmasan kezeli, azonban nem zárhatóak ki a működési rendellenességek, technikai hibák, hackertámadások során bekövetkező adatlopások, módosítás, törlés veszélye. A Netzmarktot nem terheli az adatok mentésére, archiválására, visszaszerzésére vonatkozó kötelezettség.
15. ÉRVÉNYTELENSÉGI ZÁRADÉK
Amennyiben a felhasználói feltételek egyes szabályai szemben állnak a hatályos jogszabályokkal, az a többi szabályra nincs hatással. A szabálytalan feltételek esetén, lehetőség szerint, módosításra kerül sor, hogy a továbbiakben teljes mértékben megfeleljenek a gazdasági illetve a jogi törvényeknek.
 

 

Ha Ön saját tartalmát nyilvánosságra szeretné hozni a Gigajobon, egyet kell értenie a Felhasználási feltételekkel, mielőtt létrehozza hirdetéseit (önéletrajz, állásajánlat).
 
Általános felhasználási feltételek
(Verzió 1.0, 2004.10.08.)
1. Általános
Az alábbi internetes szolgáltatást a Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG tette közzé (a továbbiakban röviden: "Netzmarkt"), melynek központja Erlangen/Bajorország. Amennyiben a látogató (a továbbiakban: "felhasználó") a Netzmarkt internetes szolgáltatásainak bármelyikét használja, egyidejűleg, teljes mértékben elfogadja a felhasználási feltételeket. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására, amelyről a felhasználókat felhívás formájában tájékoztatja. Amennyiben a felhasználó a továbbra is igénybe veszi az oldal szolgáltatásait, elismeri ezen felhasználási feltételek érvényességét. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, kérjük ne használja internetes szolgáltatásainkat.
2. Szolgáltatási feltételek
Amennyiben a felhasználó a jelen internetes szolgáltatással él és díjmentesen használja azt, automatikusan lemond bármilyen, a szolgáltatóval szemben támasztott követelményeiről. A Netzmarkt fenntartja magának a jogot, hogy minden nem fizetett szolgáltatást bármikor tetszés szerint, és előzetes értesítés nélkül, részben vagy egészben módosíthatja, törölheti, meghosszabbíthatja vagy megszüntetheti. A felhasználó részéről nem támasztható semmilyen követelés a szolgáltatások használatával és rendelkezésre állóságával szemben, amíg nem köt érvényes szerződést a Netzmarkttal, melyben a Netzmarkt járandóság fejében kötelezi magát bizonyos szolgáltatások teljesítésére.
3. A szolgáltatás zavarai
A felhasználó kártérítésre jogosult a Netzmarkttal szemben, amennyiben az elmúlt 24 hónapban, már a szolgáltatás zavarai előtt ellenérték fejében használta a Netzmarkt szolgáltatásait. A felhasználó élhet kártérítési igényeivel, amennyiben a zavarok azokat a szolgáltatásokat érintették, melyekről, a Netzmarkttal kötött, érvényes szerződéssel rendelkezik.
4. Felelősség
A Netzmarktot semmilyen felelősség nem terheli a halózatán keresztül továbbított információkért, sem azok teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért sem pedig hozzáférhetőségükért egy harmadik személy számára. A Netzmarkt felelősségre vonása nem lehetséges azokban az esetekben, amikor a kínált tartalmak igénybevétele, vagy éppen a kínált tartalmak használhatatlansága (hibás, hiányos információk) okozza a problémát, egészen addig, amíg a Netzmarkt részéről nem lép fel szándékos, vagy súlyos gondatlanságból eredő hiba. Ez szintén érvényes olyan káresetekben, melyek ezen internetes ajánlatok igénybevételéből származnak. Azon adathálózatok biztonsága, melyekben a Netzmarkt nyilvánosságra hozza a tartalmakat, korlátozott. Ennélfogva a Netzmarktot nem terheli felelősség a rendszerben fellépő zavarokért, hibákért, melyek más hálózati résztvevőkre, felhasználókra hatással van. A felhasználó lemond a Netzmarkttal szemben állított követeléseiről, amennyiben a szolgáltatásokban fellépő zavar nem a szerződésben álló felek mulasztása miatt jött létre. Különösképpen lemond a felhasználó a Netzmarkttal szemben támasztott elvárásairól, amikor a problémák forrását számítógépes vírusok jelentik (például kémprogramok, egyéb alkalmazásvírusok stb.). A további esetekből (testi sértés, kötelezettségmulasztás) adódó felelősségre vonásról a Német Szövetségi Jogszabályok (BGB § 309 Nr. 7,8) rendelkeznek.
5. Linkek/Hivatkozások
Amennyiben a felhasználók hirdetéseiben szereplő hiperhivatkozások harmadik személy honlapjára irányítanak át, a Netzmarktot nem terheli felelősség. A Netzmarkt kimondottan elhatárolódik harmadik személyek általi ajánlatok mindenfajta tartalmától. A felhasználó végérvényesen lemond a Netzmarkttal szembeni felelősségrevonásról, amennyiben a hivatkozásokban szereplő weboldalak illegális, félrevezető, hibás vagy hiányos információkkal bírnak (illetve ezen oldalak használatából adódó károk esetén).
6. Szerzői jogok és védjegyek
Minden, védjegy alatt álló, elnevezés szerepeltetése esetén tiszteletben kell tartani a mindenkori tulajdonost, az említett fogalmak kizárólag információ közzétételére használhatóak. Egy védett márkanév puszta említése még nem jelenti azt, hogy az nincs védve egy harmadik személy törvényei által.
7. Harmadik félhez kötődő tartalmak
A honlap tartalma javarészt harmadik felekhez fűződő adatokat tartalmaz (pl. szövegek, képek), melyeket a Netzmarkt legtöbb esetben ingyen jelenít meg (pl. más felhasználók hirdetései). A Netzmarkt nem tud minden egyes hasonló hirdetést átfésülni, tartalmilag átvizsgálni és az közvetlen irányítást rajtuk átvenni. Ezért a Netzmarkt elhárítja a felelősséget, melyek egy harmadik fél által megjelenített tartalom megfelelőségéből, kinézetéből és egyéb tulajdonságaiból adódik. A felhasználó tisztában van vele, hogy olyan internetes ajánlatok veszélyeinek van kitéve, melyek sértőek, illetlenek vagy egyéb módon kifogásolhatóak lehetnek. Amíg a harmadik személytől származó tartalom sérti a felhasználó jogait, az kizárólag a tartalom tulajdonosa (vagy szerzője) iránt indíthat törvényes eljárást, nem pedig a Netzmarkt ellen.
8. Védett tartalmak
A weboldalunk, beleértve az Ön adatait is, szerzői jogi védelem alatt áll (a háttéradatok is), és kizárólag csak egyéni, privát célokra alkalmazható. Minden ettől eltérő felhasználás, különösképpen az intranetes és internetes ajánlatok szándékos eltulajdonítása jogsértésnek minősül, mely kártérítést és bűnügyi eljárást von maga után. Mindenfajta kereskedelmi használata weboldalunk szolgáltatásainak, tartalmának, vagy adatainak teljes mértékben elfogadhatatlan írásos hozzájárulás nélkül. Ez különösen érvényes az elektronikus rendszerbeli sokszorosításra, másolásra, mentésre vagy szerkesztésre.
9. Jótállás korlátozása
Weboldalunk használata a felhasználó egyéni felelőssége. A Netzmarkt folyamatosan fejlődő szolgáltatásai azok lejárati idejéig érvényesek. A Netzmarkt nem biztosítja, hogy a szolgáltatások mindig akadásmentesen, pontosan, biztonságosan és hibamentesen állnak rendelkezésre. Különösen nem vállal felelősséget a Netzmarkt a weboldalán keresztül kinyert adatok pontosságáért és megbízhatóságáért vagy pedig azért, ha az oldalon keresztül megszerzett áruk, szolgáltatások, vagy információk minősége nem felel meg a felhasználó elvárásainak. A weboldalunkról letöltött vagy egyéb adatokat a felhasználó saját felelősségére használhatja. Az oldalon folytatott letöltésekből vagy tranzakciókból keletkező károkért, adatvesztésért a felhasználó egyedül felel akár az számítógépes rendszerében, akár egyéb technikai eszközében lépett fel. A weboldalunkon fellelt információkért, tanácsokért a Netzmarkt nem vállal felelősséget egészen addig, amíg azokról konkrét egyezség nem született.
10. Érvénytelenségi záradék
Amennyiben a felhasználói feltételek egyes szabályai szemben állnak a hatályos jogszabályokkal, az a többi szabályra nincs hatással. A szabálytalan feltételek esetén, lehetőség szerint, módosításra kerül sor, hogy a továbbiakben teljes mértékben megfeleljenek a gazdasági, illetve a jogi törvényeknek.
 
 
Visszavonáshoz való jog
A Gigajob díjköteles szolgáltatásihoz kapcsolódó visszavonási jog

Önnek joga van ahhoz, hogy 14 napon belül, indoklás nélkül visszavonja a Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG-tal kötött egyezségét. A visszavonási jog 14 napos határideje a szerződéskötés időpontjától érvényes. Visszavonási jogának gyakorlásához egyértelműen tájékoztatnia kell a Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG-ot visszavonási döntésével kapcsolatban (például postai úton, faxon, vagy e-mailen keresztül).

A visszavonáshoz való jogának érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, hogy elküldje nekünk írásbeli értesítőjét a visszavonási határidő lejárta előtt.
A visszavonás következményei

Amennyiben élt visszahívási jogával, a Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG-ot a törvény kötelezi, hogy megtérítse az Ön által fizetett összeget késedelem nélkül, az Ön által küldött írásbeli értesítő kézbesítésétől számított 14 napon belül. A térítés módja az Ön által választott eredeti tranzakció típusa, amennyiben másról nem történt megegyezés. Semmilyen körülmények között nem terheli Önt díjfizetési kötelesség a pénzvisszatérítés ügylete során.

Amennyiben kérvényezte, hogy a szolgáltatás már a visszavonási időszakban elkezdődjön, úgy Önnek egy meghatározott összeget kell részünkre megtérítenie, amelynek nagysága megfelel az eddigi teljesített szolgáltatás a szerződésben foglalt teljes díjához képesti arányával. If requested by you that performance of the contract be commenced before the end of your revocation time-limit you are obliged to the payment of an adequate amount which is in proportion to the extent of the service already provided in comparison with the full coverage of the contract.
 
Az ismertetett szabályok jogi szövegek, ennélfogva nehézkesen értelmezhetőek. Mégis fontosak és kötelezőek az Ön számára. Tehát figyelmesen olvassa el őket. Az Ön részére létrehoztunk más jellegű oldalakat is, melyeken "egyszerűbb nyelven" magyarázzuk el, hogyan tudja leghatékonyabban használni a Gigajobot. Csak az Ön segítése érdekében készültek ezek a weboldalak. Amennyiben az ezen oldalakon fellelhető információk ellentmondásosak a jogi nyelven fogalmazott határozatokkal, úgy mindig a jogi nyelvűek az érvényesek. Köszönjük megértését.

Gigajob a pályázók számára
Segítség: GYIK álláskeresők részére

Gigajob a munkáltatók számára
A hirdetésekre vonatkozó játékszabályok
Segítség: GYIK munkáltatóknak

Gigajob a munkaerő-toborzók számára
Segítség: GYIK menkaerő-toborzók részére