1 CVs for "Laborant" in België.


profile picture cv

Antwerpen, Antwerpen
Bachelorscriptie: Mutatieanalyse van het SLC2A1 gen bij early onset absences en paroxysmale dyskinesieën Master stage: Het effect van IL-4 op de inductie en ontwikkeling van epileptogenese in het KASE ratmodel (ervaring opgedaan met ratten) Master thesis: Whole exome sequencing for the identificatio... [meer]
Arrow >
Match 1 tot 1 van 1 Sollicitatieprofielen