1. Buradasınız:
  2. Dünya çapında tüm ilanlar
  3. Gigajob Kıbrıs
  4. İş verenler için kullanım şartları, İş arayanlar ve İş bulan aracı firma
 
 

Şartlarımız

Kullanım ve katılım şartlarımızı okuyunuz

Bu şartları burada yayınlamakla yükümlüyüz ve bu şartlar tarafınızdan kabul edilmelidir. Hizmetlerimizden yararlanmadan önce bu şartları okuyup anlamış olmanız ve kabul etmeniz gerekir.

2 farklı kurallar dizimiz bulunmaktadır.

Aşağıdaki "Kullanıcı talimatları", Gigajob.com web sitemizi her ziyaret ettiğinizde bağlayıcılığını korur.
 
Kullanıcı Talimatları
(22 Nisan 2013 tarihli versiyon 1.2).
Eğer bu şartları kabul etmiyorsanız, online hizmetlerimizi kullanamaz ve web sitemize giriş yapamazsınız.
1. Genel Bilgiler
Gigajob.com, Almanya’nın Bavyera eyaletinin Erlangen şehrindeki Netzmarkt Internet Hizmetleri GmbH & Co. KG firması (Kısaca:Netzmarkt) tarafından sunulan bir internet hizmetidir. Ziyaretçilerin ya da kullanıcıların Netzmarkt internet hizmetlerinin kullanımı ile ilgili tüm şartları kabul ettiği varsayılır. Bazı hizmetlerin kullanımında, burada yer alan kurallara ilaveten başka şartların uygulanması söz konusu olabilir. Gerektiği takdirde, bu tarz hizmetleri kullanmaya başlamadan önce değişen şartlar hakkında bilgilendirileceksiniz. Web sitemizi kullandığınızda, kullanım şartlarının geçerliliğini kabul etmiş olursunuz. Bu şartları kabul etmiyorsanız, online içeriğimizi kullanamaz ve web sitemize giriş yapamazsınız.
2. VERİLEN HİZMETLERİN HAKKI SAKLIDIR
Ödeme yapmadan Netmarkt internet hizmetlerini kullanan kullanıcılar, Netzmarkt’ın hizmetlerine yönelik herhangi bir yükümlülük iddasında bulunamazlar. Netzmarkt, ödemesi yapılmamış tüm hizmetleri, önceden haber vermeden, gerekli gördüğünde tamamen ya da kısmen değiştirme, silme, genişletme ya da durdurma hakkına sahiptir. Bununla ilişkili olarak, Netzmarkt ile sözleşmesi bulunmayan kullanıcılar, hukuki olarak geçerli bir anlaşma imzalamış olan kullanıcılara ücret karşılığı garanti edilen hizmetlerin kullanımına ya da bulunuşuna dair herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
3. HİZMETLERDE AKSAMA
Netzmarkt, hizmetlerinin aksaması durumunda, Netzmarkt kullanıcılarına zararlarını şu şartlar altında geri ödemektedir: Kullanıcının, ücret karşılığı Netzmarkt’ın üyelerine yükümlü olduğu hizmetlere dair, son 24 ay içerisinde Netzmarkt ile yapılmış olan bir sözleşmesinin bulunması ve bu sözleşmenin hizmetlerin aksamasından önce yapılmış olması gerekir. Geri ödenen zarar en fazla, ödenmiş olan ücretin bedeli kadardır.
4. Sorumluluk
Netzmarkt, altyapısında paylaşılan bilgilerin tamlığına, doğruluğuna, güncelliğine dair garanti vermemektedir, bu nedenle 3. kişilerin hak talebinde bulunmaları mümkün değildir. Netzmarkt, kasıtlı ihmaline dair bir kanıt bulunmadığı sürece, yayınlanan içeriklerden ve bu içeriklerin, ör: eksik bilgiler nedeyiyle kullanılamamasından dolayı sorumlu tutulamaz. Bu durum, internet sayfasında yayınlanan ilanlar nedeniyle kullanıcıda oluşabilecek olası zararlar için de geçerlidir. Netzmarkt'ın içeriklerini yayınladığı online veri ağındaki güvenlik sınırlıdır. Buna nedenle Netzmarkt, sistemde oluşan hatalar ve arızalardan, ya da sistem kaynaklı kullanıcılarda veya sistem katılımcılarında oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca gene 3. kişiler tarafından oluşabilecek bu tarz zararlardan ötürü Netzmarkt sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar, özellikle bilgisayar virüsleri (Trojanern, Exploits vb.) nedenli oluşabilecek hasarların karşılanmasını talep edemezler. Yukarıda belirtilen sorumluluklara dair sınırlamalardan, 7 numaralı 309. paragraf (ağır ihmalkar davranışlar sonucu yaşamın, vücudun veya sağlığın zarar görmesi) ve Alman medeni kanunun-(BGB), 8 numaralı maddesi (görevin yerine getirilmemesine dair talep hakkı) hariç tutulmuştur.
5. HİPERLİNKLER VE DİĞER BAĞLANTILAR
Netzmarkt başka sayfalara ya da farklı veri tipine yönlendirme yapan hiper bağlantılara dair sorumluluk kabul etmemektedir ve üçüncü kişilerin sunduğu tekliflerin içeriklerinden ve tasarımlarından kendini hariç tutar. Kullanıcılar, hiperlinkler aracılığıyla erişilen yasa dışı, yanıltıcı, yanlış ya da eksik olabilecek web sitelerin içeriklerinden ya da bu tarz web siteleri veya dokümanlar nedeniyle oluşabilecek zararlardan kesinlikle Netzmarkt’ı sorumlu tutamaz.
6. Telif ve Marka Hakları
Tüm telif ve marka hakları (ör: ürün ve firma isimleri) sahiplerine aittir ve sitemizde ilanlar çerçevesinde yalnızca bilgi amaçlı anılırlar. Korunan bir markanın bahsinin geçmesi üçüncü kişilerin haklarının korunmadığı anlamına gelmez.
7. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN PAYLAŞIMLARI
Netzmarkt, Gigajob internet sitesinde, büyük ölçüde 3. kişilerin, çoğunlukla ücretsiz olarak oluşturduğu, metinler ya da resimler içerebilen paylaşımları (ör: ilanlar) yayınlar. Netzmark'ın bu üçüncü kişilerin oluşturdukları paylaşımların içeriklerini tamamiyle incelemesi veya bu içerikleri doğrudan aktif olarak kontrol etmesi mümkün değildir. Bu nedenle Netzmarkt, 3. kişiler tarafından yayınlanan paylaşımların içerikleri ve bu içeriklerin doğruluğu, uygunluğu ve şekli konularında sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı, rencide edici, saldırgan, sakıncalı içeriklere maruz kalabileceğini bilmelidir. Kullanıcının hakları 3. kişi tarafından ihlal edilmişse, kullanıcı Netzmarkt’a karşı değil, yalnızca sakıncalı içerikli paylaşımı ya da ilanı yayınlayan kişiye karşı hukuki şikayette bulunabilir.
8. İÇERİKLERİN KORUNMASI
Gigajob‘da yayınlanan tüm bölümlerin (veritabanı da dahil) telif hakkı saklıdır ve sadece bireysel, özel kullanım içindir. Bu amaç dışındaki, özellikle intranet veya interneti kapsayan herhangi bir kullanım, hakların ihlali niteliğini taşır ve bu kişiler tazminat ödemesiyle yükümlüdür. Netzmarkt'ın yazılı onayı olmadan içeriklerin, bilgilerin veya web dizayn özelliklerinin herhangi bir ticari amaçla kullanımı, kabul edilemez. Bu durum özellikle, kopyalamalar, tercümeler, elektronik sistemlerin kaydı ve sistemlere müdehalede geçerlidir.
9. GARANTİ VERİLMEZ
İnternet hizmetlerinin kullanımında kullanıcının riski söz konusudur. Hizmetler Netzmarkt tarafından uygun görüldüğü şekilde ve bulunulurluğu ölçüsünde sunulur. Netzmarkt, hizmetlerinin ve bu hizmetlere bağlı özelliklerin, her zaman, kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız sunulacağına dair garanti vermez. Netzmarkt, özellikle internette yayınlanan ilanlarda yer alan bilgilerin doğruluğu ve güvenliği konusunda, ayrıca bu ilanlarda söz konusu olan ürünlerin, hizmetlerin ya da bilgilerin kalitesinin kullanıcının beklentilerine uyacağına dair bir garanti vermez. Internet sitesinde yayınlanan ilanlar ile bağlantılı olan içeriklerin indirilmesi veya bu içeriklere farklı şekillerde ulaşılmasında söz konusu olan risk, kullanıcının kendisine aittir. İlanlar yoluyla bilgisayar sisteminde ya da daha başka teknik aletlerde oluşabilecek hasarlardan, veri kaybından ya da birtakım içeriklerin indirilmesiyle veya daha başka faaliyetler sonucu oluşabilecek diğer zararlardan, yalnızca kullanıcının kendisi sorumludur. Netzmarkt ile açıkça kararlaştırılmadığı sürece, internet ilanları kapsamında kullanıcının alabileceği öneri ve bilgiler Netzmarkt’ın güvencesi altında bulunmamaktadır.
10. Bölünebilirlik Maddesi
Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, diğer hükümler yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam eder. Geçersiz olan hükümler imkanlar ölçüsünde erişilmesi hedeflenmiş olan ekonomik ve hukuki amaçlara uygun bir şekilde geçerli maddelerle değiştirilir.
 

 

Gigajob'da size ait bir içeriği yayınlamak istiyorsanız, ilanlarınızı (Özgeçmiş ve/veya iş ilanları) yayınlamaya başlamadan önce, Katılım Şartları’nı kabul etmeniz gerekmektedir.
 
GENEL KATILIM ŞARTLARI
(22 Nisan 2013 tarihli versiyon 1.5)
1. Genel
Merkezi Erlangen/Bavyera olan, Netzmarkt İnternet Hizmetleri GmbH & Co. KG (Kısaca: Netzmarkt), web sitesi takipçilerine (Kısaca: kullanıcılara), aşağıdaki kullanım şartlarını tamamen ve geri alınamaz bir şekilde kabul etmelerinden sonra, ilanlarını web sitesinde ücretsiz yayınlamalarına imkan tanımaktadır. Bu şekilde ziyaretçiler, bu internet imkanlarının kullanıcıları olacaklardır. Kullanıcı olmak istiyorsanız, aşağıdaki şartları kabul etmelisiniz.
2. KULLANIM ŞARTLARI
Kullanıcı bu web sitesi dahilinde yayınlanan genel katılım şartlarını okumuştur ve tamamiyle kabul etmektedir.
3. HİZMET HAKLARININ KORUNMASI
Netzmarkt sebep göstermeksizin ve istediği zaman her türlü ilanın tamamını ya da bir kısmını, geçici ya da kalıcı olarak duraklatma, tamamen silme ve bununla ilişkili olarak, bu internet hizmetinden yararlanımı, tamamen ya da kısmen önleme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, Netzmarkt' ın bu hakkını geri dönüşü olmaksızın kabul eder. Buna ilaveten kullanıcı Netzmarkt’ın paylaşımları ve ilanları onaylayıp onaylamama hakkını bu madde uyarınca uygulamasını kabul ederek, iddialarının geçerli kılınması isteminden feragat eder.
4. Hukuki Sorumluluk
Netzmarkt kullanıcıların yayınladıkları bilgileri, metinleri, yazılımları, ses kayıtlarını, fotoğrafları, grafikleri, videoları, veya bu gibi paylaşımları, sayıca çokluğundan dolayı, eksiksiz bir şekilde gözden geçirmesi, içerik açısından denetlemesi ve aktif bir şekilde kontrol etmesi mümkün değildir. Bu nedenle Netzmarkt, kullanıcıların paylaşımları konusundaki her türlü hukuki sorumluluğu redetmektedir. Böylelikle kullanıcı yayınladığı ve Netzmarkt bünyesinde iletttiği her türlü özel paylaşımları hakkındaki hukuki sorumluluğu kendi başına üstlenmektedir. Ayrıca, kullanıcı üçüncü kişi ya da kişilerin haklarını yayınladığı paylaşımlarla ihlal etmişse, zarar gören üçüncü kişiler Netzmarkt’a karşı değil, ilanı ya da mesajı yayınlayan kişiye karşı hak talebinde bulunabilirler.
Kullanıcı buradaki geçerli hükümlerce belirlenmiş olan tüm kurallara uyacağına ve bu kurallara uyulmaması halinde, Netzmarkt'a oluşabilecek tüm zararlarını karşılamayı kabul eder. Kullanıcı özellikle, ancak bunlarla sınırlı olamamakla birlikte, paylaşımlarının telif ve marka, patent ve insan haklarına, rekabet hukukuna, kişisel haklara ve ürün sorumluluğu yasasına aykırı olmadığına dair dikkatli bir inceleme yapmakla yükümlüdür.
Netzmarkt özellikle aşağıda belirtilen hukuk normlarını ihlal eden içerikler nedeniyle kaçınılmaz olarak oluşan itibara zarar verici konularda hassastır: pornografi (§184 StGB), tahrik (§ 130 StGB), hakaret, iftira, karalama (§ 185-188 StGB), suça teşvik (§ 130a StGB). Kullanıcının paylaşımları nedeniyle, yukarıdaki kuralları ihlalinden suçlu bulunması halinde; kullanıcı, Netzmarkt’ın zararını hemen tazmin etmeyi kabul eder.
Kullanıcının, üçüncü kişilere ait linkleri, Netzmark kullanım şartlarında açıkça belirtilmediği sürece, paylaşımlarında yayınlamaları yasaktır. Kullanıcı, herhangi bir üçüncü kişiye ait içerik veya link yayınlamışsa, bunların içeriklerinin Netzmarkt’ın kullanım şartlarına uygunluğunu teahhüt eder ve Netzmarkt' ın üçüncü kişilere ait içeriklere ve linklere yönelik hiç bir sorumluluk taşımadığını kabul eder.
5. PAYLAŞIMLARIN/İLANLARIN KALİTESİ
Kullanıcı, ilanlarını ya da paylaşımlarını üçüncü kişilerin haklarını zedelemeden yerine getirmeyi teahhüt eder. Ayrıca, ilanlarındaki veya paylaşımlarındaki bilgileri gerçeğe uygun, eksiksiz, güncel ve ciddi bir şekilde ifade edeceğini ve içeriklerin her türlü hakaretten ve çirkin ve yersiz bir uslüptan uzak olacağını da aynı şekilde teahhüt eder. Bunun yanısıra kullanıcıların, ilanları çerçevesinde kendilerinin ya da üçüncü kişilerin reklamlarını yapmaları ya da herhangi bir ticari faaliyete katılımı kötüye kullanmaları yasaktır.
6. İçeriğin Değiştirilmesi
Netzmarkt, kullanıcının herhangi bir paylaşımını, gerekli gördüğü takdirde ve gerekli gördüğü ölçüde değiştirme, kısaltma, silme veya paylaşıma eklemeler yapma hakkına sahiptir. Bu maddeyle kullanıcı, paylaşımlarının içeriklerinin değiştirilmesi hususundaki tüm hakları Netzmarkt’a verdiğini kabul etmekte ve onaylamaktadır.
7. Paylaşımların Yayınlanması
Kullanıcı paylaşımlarındaki içeriklerin tek yasal sahibi olduğunu garanti eder. Kullanıcı, paylaşımların yayınlanması amacıyla, haklarını geçerli kanunların el verdiği ölçüde zamansal ve mekansal açıdan mümkün olduğunca sınırlı bir şekilde Netzmarkt’a devreder. Netzmarkt bu hakların devrini kabul eder. Netztmarkt aracılığıyla hedeflenen kullanım, bu ya da diğer internet sayfalarında yayınlanan ilanlar, dergiler, yazılı medya, yazılımlar ve diğer medya türlerini de kapsar. Kullanıcı, Netzmarkt’a yayınlanması amacıyla vermiş olduğu paylaşımlara dair lisans veya gider ücreti gibi herhangi bir ücret talebinde bulunamaz. Kullanıcı, paylaşımlarını ücret talebi olmaksızın sunmaktadır.
Netzmarkt, kullanıcıların metinlerini herhangi bir editoryal içerik bağlamında kullanma hakkına sahiptir. Netzmarkt kullanıcının telif haklarını korumadan sorumlu değildir.
8. Yayın/İçerik Silme
Eğer kullanıcı yayınladıktan sonra paylaştığı içeriği silmek veya değiştirmek isterse, web sitesi yönetim ara birimini kullanmalıdır. E-posta, telefon, fax gibi diğer yollarla yapılan bildirimlerle silme veya düzenleme isteminde bulunulamaz. Hedeflenen paylaşımların başarılı bir şekilde silinmesinde ya da düzenlenmesinde gecikmeler olabilir.
Herhangi bir üçüncü kişi, söz konusu sakıncalı paylaşımı (ör: arama motorları, internet katalogları, Netzmarkt pazarlama ortakları, basılı yayın vs.) aynı şekilde devralmışsa, Netzmarkt bu paylaşımların silinmesi ya da değiştirimesi veya buna aracı olması istemlerinde üçüncü kişilere karşı kesinlikle sorumluluk taşımamaktadır. Bu kullanım Netzmarkt aracılığıyla ya da rızasıyla gerçekleşmiş olsa bile bu durum değişmez.
9. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN KÖTÜYE KULLANIM
İnternetin doğası gereği, kullanıcıların ya da üyelerin tüm yayınlanmış içerikleri (ya da içeriklerin bazı kısımları), üçüncü kişilerce indirilme, başka yerlerde yayınlanma ya da başka amaçlara ulaşmada kötüye kulanılma riski altındadır. Netzmarkt, bu gibi durumlarda kesinlikle sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı, yayınlanan içeriklerinin üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılması durumunda, Netzmarkt ve Netzmarkt yöneticilerine karşı herhangi bir yasal girişimde bulunmayacağını kabul eder.
10. Gizlilik
Kullanıcı, şifresinin ve kullanıcı adının gizliliğiyle yükümlüdür ve şifresini ve kullanıcı adını 3. kişilere veremez. Erişim bilgilerinin kötüye kullanımdan şüphelenilmesi durumunda, Netzmarkt vakit geçirilmeden haberdar edilmelidir. Bilgisayar başkaları tarafından da kullanılıyorsa, kullanıcı her oturum sonrasında çıkış yapmakla yükümlüdür.
11. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI YÜKÜMLÜLÜK
Bu sözleşmede yer alan katılım koşullarına karşı bir ihlal söz konusu olduğunda, kullanıcı, Netzmarkt ve yönetcilerini 3. kişilerin tüm hak taleplerinden muaf tutar.
12.Kullanıcı ile Netzmarkt arasındaki Yükümlülükler
Kullanıcı katılım koşullarında belirtilen kurallardan herhangi birini ihlal ederse, Netzmarkt' a tazminat ödemekle yükümlüdür. Netzmarkt, katılım ve kullanım şartlarına uyulmaması nedeniyle oluşabilecek zarar ve kayıplardan sorumlu değildir.
Netzmarkt' ın kullanıcıya karşı sorumluluğu, mesuliyetin oluştuğu günden 24 ay öncesine kadar olan sürede kullanıcının sözü edilen servis için ödemiş olduğu toplam hizmet tutarı ile sınırlıdır.
Yukarıda belirtilen sorumluluklara dair sınırlamalardan, 7 numaralı 309. paragraf (ağır ihmalkar davranışlar sonucu yaşamın, vücudun veya sağlığın zarar görmesi) ve Alman medeni kanunun-(BGB), 8 numaralı maddesi (görevin yerine getirilmemesine dair talep hakkı) hariç tutulmuştur.
13. VERİLERİN VE KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI
Kullanıcı, Gigajob web sitesinde yer alan Netzmarkt'ın gizlilik politikası ile mutabık olduğunu kabul eder.
Federal Almanya Veri Koruma Kanunu'nun paragraf 33, 1. kısmı uyarınca ve Tele Hizmet Veri Koruma Yönetmeliği’nin 4. paragrafı uyarınca, kulanıcı, adresinin Netzmarkt tarafından bilgisayarca okunur bir biçimde kaydededileceği ve yapılan sözleşmenin içeriğine uygun işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için bilgilerinin mekanik olarak işleme konulacağı hakkında bilgilendirildiğini kabul eder. Kullanıcıların paylaşımlarınında e-posta adresi, ad, adres gibi, kişisel ya da yapılan işe yönelik bilgileri belirtme izinleri bulunuyorsa, bu paylaşımlar kullanıcın kendi insiyatifi ile gerçekleşmektedir ve tamamen gönüllüdür.
Netzmarkt kullanıcı verilerini gizlilik esasına uygun olarak saklar, ancak verilerin gizlice ele geçirilemeyeceği, teknik bir arızadan veya hackerlardan dolayı değiştirilemeyeceği ya da silinemeyeceği konularında garanti veremez. Netzmarkt herhangi bir verinin kaydı, arşivlenmesi ve değiştirilmesinden yahut kaybolan bilgilerin yeniden kazanımından sorumlu değildir.
14. Bölünebilirlik Maddesi
Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, diğer hükümler yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam eder. Geçersiz olan hükümler imkanlar ölçüsünde erişilmesi hedeflenmiş olan ekonomik ve hukuki amaçlara uygun bir şekilde geçerli maddelerle değiştirilir.
 
 
İptal Şartları
ÜCRETLİ GİGAJOB HİZMETLERİNİ İPTAL ETME HAKKI

Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG ile yaptığınız anlaşmayı herhangi bir neden göstermeden 14 gün içerisinde iptal etme hakkınız vardır. Bu hakkınız anlaşmayı yaptığınız günden itibaren 14 gün geçerlidir. İptal hakkınızı kullanmak için, iptale karar verdiğinizi, açık bir şekilde (Ör: Posta yoluyla gönderilecek bir mektup, Telefax ya da E-Posta) ile bildirmelisiniz.

Bu iptal kararına dair bilgilendirmeyi iptal süresi dolmadan göndermeniz, iptal hakkının korunması için yeterli olacaktır.
İptal hakkı kullanılmışsa

Sözleşmenizi iptal ettiğinizde, sözleşme iptal bildirisinin elimize geçtiği tarihten itibaren, sizden gelen tüm ödemeler en kısa zamanda ve en geç 14 gün içerisinde geri ödenecektir. Geri ödemeler, başka bir şekilde önceden karşılıklı kararlaştırılmamışsa, asıl göndermede yaptığınız ödeme şekli ile yapılır. Geri ödemelerde ekstra işlem ücreti kesinlikle talep edilmeyecektir.

Hizmetin iptal süresi dahilinde başlamasını talep ettiyseniz, iptal isteğinin elimize geçtiği süreye kadar olan hizmetlerin bedelini sözleşmenin tamamı için ön görülen miktara mutabık olarak, yerine getirilen hizmet süresi ölçüsünde ödemelisiniz.
 
Yukarıdaki maddeler yasal metinlerdir ve anlaşılması her zaman kolay olmamakla birlikte önemlidir ve sizin için bağlayıcıdır. Bu nedenle maddeleri dikkatlice okuyunuz. Sizler için Gigajob’u nasıl, daha iyi ve etkili bir biçimde kullanabileceğinize dair, daha kolay ve anlaşılır bir dilde bilgiler sunan, daha başka sayfalar da hazırladık. Ancak bu sayfalar, yalnızca size yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır ve verilen bilgilerin bu sayfadaki maddelerle çelişmesi durumunda, bu sayfadaki hukuki kuralların geçerli olduğunu unutmayınız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

İş Arayanlar İçin Gigajob
Yardım: İş Arayanlar İçin Sıkça Sorulan Sorular

İşverenler İçin Gigajob
İş ilanları İçin Şartlar
Yardım: İşverenler İçin Sıkça Sorulan Sorular

Danışman Firmalar İçin Gigajob
Yardım: Danışman Firmalar İçin Sıkça Sorulan Sorular